Malta Oturum İzni

Malta Cumhuriyeti olarak da bilinen Malta Güney Avrupa’da Orta Akdeniz ismiyle adlandırılan bölgede yer alır. Sicilya güneyine konumlanan Malta, bir adalar devleti olarak dikkat çekmektedir. Bu adaların 5 adet olduğu görülürken adaların 2’si küçük yüzölçümüne sahiptir. Diğer 3 adanın ise nispeten daha büyük bir yüzölçümü vardır. Malta Oturum İzni merak edilenler arasında yer alırken bunu sağlamak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Malta’da resmi dil olarak Maltaca ve İngilizce konuşulmaktadır. Neolitk dönem olarak adlandırılan ve insanların yerleşik yaşama geçtiği dönemlerden bu yana yerleşime sahne olduğu görülen adada Fenike ve Kartaca uygarlıklarının da iz bıraktığı görülmüştür. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Malta adasının bağımsızlığını 1964 yılında kazandığı görülür.

Coğrafi yapı olarak dağ ve akarsuları olmadığı bilinen adanın genellikle düzlüklerden oluştuğu görülürken yumuşak bir iklimi vardır. Malta, ekonomik sıkıntısı olmayan ülkeler arasında yer alırken yoğun bir nüfusa sahiptir. Ülke gelirinin büyük bir kısmını ise turizm gelirleri oluşturmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Malta’da 3 aydan fazla kalmak isterlerse göçmenlik makamlarından oturum izin belgesi almaları zorunluluktur. Oturum izni olarak adlandırılan uygulama ikamet izni olarak da adlandırılırken bu müsaadenin alınabilmesinde bazı kaidelerin yerine getirilmesi gerekir.

Bundan dolayı da burada oturmak isteyenler izin belgesi almak zorundadır. Bu adada oturum izni talep edecek olan vatandaşların en az 6 ay olmak kaydıyla bölgede oturuyor olması gerekirken oturum izni uzun süreli olarak da verilebilmektedir.

Uzun Süreli Oturum İzni Nasıl Verilir?

Malta’da oturum izni almak isteyenlerin uzun süreli olarak bu belgeye sahip olmak istediklerinde yerine getirmeleri gereken koşullar olmaktadır. Uzun Süreli Oturum İzni Nasıl Verilir? Burada yaşamak isteyenlerin merak ettikleri arasında yer alırken bu talepler çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Bazen ülkede çalışma ihtiyacına bağlı olarak bazen de yaşamını burada devam ettirmek isteyenler açısından oturum izni almak bir zorunluluk olurken uzun süreli oturum izinlerinde 5 yıl boyunca kesintisiz ikamet etme şartı aranır. Bu süre zarfında 5 yıllığına bir konut kiralama veya konut alma imkanı bulunmaktadır.

Konut satın alma şartları: Malta’da 350.000,-Euro/yıl veya Gozo/Güney Malta’da 300.000,-Euro bedelle 5 yıl için konut alımı, Malta Devletine 68.000,- Euro nakit katkı ve 2.000,- Euro Malta’daki herhangi bir Sivil Toplum kuruluşuna yapılacak bağış şartlarını tamamlamak gereklidir.

Konut kiralama şartları: Malta’da 12.000,-Euro veya Gozo/Güney Malta’da 10.000,-Euro/yıl kira bedelle 5 yıllık konut kiralama, Malta Devletine 98.000,- Euro nakit katkı ve 2.000,- Euro Malta’daki herhangi bir Sivil Toplum kuruluşuna yapılacak bağış şartlarını tamamlamak.

Bu süre içerisinde izin almak isteyen vatandaşların 5 yıl içerisinde tek seferde olmak kaydıyla Malta’dan 6 ay süresince ayrılmamış olması da aranan şartlardan biridir. Avrupa Birliği ülkelerinden herhangi birinden oturma iznine sahip olan vatandaşların Malta çalışma izni olması durumunda çeşitli sebeplere bağlı olarak oturum izni başvurusu yapabildiği görülmektedir.

Kişilerin oturum izni talep etmesinde etkili olan unsurlar arasında mesleki bir eğitim almak, ticari faaliyetlerde bulunmak ya da akademik araştırma yapmak yer alır. Bundan dolayı da başvurular gerçekleştirilebilmektedir.

Eğitim Amaçlı Oturum İzni Nasıl Alınır?

Malta’da yer alan dil okulları uzun yıllardır yaygın olarak tercih edilen eğitim kurumları arasında yer alırken ada bunun dışındaki sebeplerle de ziyaretçileri kendisine çeker. Dil okullarında çeşitli yaş gruplarına yönelik olarak eğitimler verilirken bu eğitimlerin sürelerinde de değişkenlik olduğu görülür. Eğitim Amaçlı Oturum İzni Nasıl Alınır? Malta’yı eğitim amacı ile tercih edecek olan kişilerin merak edecekleri arasında yer almaktadır.

Malta’da eğitim almak isteyen öğrencilere eğitim süreleri boyunca geçici olarak verilen oturum izinleri söz konusudur. Bu durum 18 yaşından küçük bireyler için de geçerli olurken bu durumda olanların oturma izni talep etmeleri durumunda da velilerinin de kendilerine eşlik etmesi bir zorunluluktur. Bu şartları sağladıkları takdirde de oturum izni başvurusu yapabilmektedirler.

Bu durumdaki öğrencilerin velilerinin aynı zamanda eğitim ve konaklama masraflarını karşılayabilecek maddi güce sahip olduğunu beyan etmesi bir zorunluluktur ve bu takdirde oturma izin belgesi alınabilmesi söz konusu olur.

Aileler İçin Malta Oturum İzni Nasıl Alınır?

Malta’da oturmak isteyenlerin çeşitli nedenlere bağlı olarak bu tür talepleri olabilirken öncelikle bu ülkede yaşayabilmek için oturum izni alınması bir zorunluluktur. Oturum izni alınacağı zaman ise bazı koşulların sağlanması gerekirken üçüncü ülke vatandaşlarının aileleri için oturum izni talebinde bazı yollar izlenir. Aileler İçin Malta Oturum İzni Nasıl Alınır? Merak edilenler arasında yer alırken Malta’da oturum iznine sahip olan kişilerin en az 2 yıldır burada ikamet ediyor olması durumunda ailesini geçindirebilecek bir maddi güce sahip olması gerekir.

Başvuru sırasında dikkate alınacak kriterler arasında kişinin ailesini geçindirebilecek maddi güce sahip olmasının yanında konaklama gereksinimlerini de yerine getirebilmesi gerekmektedir. Bu kriterleri yerine getiren kişilerin 21 yaş üzerindeki eşleri için oturum izni başvurusu yapmaya hakları olmaktadır.

Ayrıca bu kişilerin 18 yaş altında evlenmemiş çocukları olması durumda da başvuru hakkı kendilerine tanınır. Oturma izni aynı zamanda kişilere bazı hakları da veren bir belgedir ve bunlardan biri de çalışma ve eğitim görme hakkıdır.

Aile bireylerine (eş, çocuk, anne, baba) oturum izni alma aşamasında 7500 euro ödeme şartı vardır. Bundan sonra eklenecek her çocuk için de ilave olarak 5000 euro ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca başvuran kişinin 500.000 euro maddi varlığı olması şartı da aranmaktadır. Bunun 150.000 euro kadarı nakit şeklinde olmalıdır.

Kişilerin Partnerleri İçin Malta Oturum İzni

Malta’da oturma izni talep eden bireylerin partnerleri olması durumunda da onlar için oturma izni başvurusuna gerek duyulabilir. Yabancı uyruklu partnerle için geçerli olan koşul düzenli bir gelire sahip olmalarıdır. Bunun da ayrıca belgelenmesi gerekir. Kişilerin Partnerleri İçin Malta Oturum İzni de araştırılan konulardan biridir.

Yabancı uyruklu bir partnere sahip olan bireylerin yapması gerekenlerden biri en az 2 yıllık bir özel ilişki içerisinde olduğunu beyan ve ispat etmesidir. İlişkinin kanıtlanması yetkili makamlar tarafından zorunlu tutulurken ayrıca bu konuya istinaden mülakat yapılması gerekli olabilmektedir.

Delil olarak sunulacak belgeler arasında şahsi fotoğraflar kanıt niteliği taşımaktadır. Bundan dolayı da bu tür belgeler talep edilecekler arasında yer alır. Partner olarak beyan edilecek kişilerin gelir düzeyi de kabul şartları açısından önemli bir unsurdur.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Malta Oturum İzni Nasıl Alınır?

Malta adası gelirlerinin büyük bir kısmını turizm sayesinde elde eden bir cumhuriyettir. Burada çeşitli dil okullarının da yaygın olarak faaliyet verdiği görülürken kişilerin oturma izinleri talebinde çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlara göre başvurular yapılır. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Malta Oturum İzni Nasıl Alınır? Sorusu ülke vatandaşları tarafından araştırılırken öncelikle oturma izni alabilmenin ön koşulu çalışma iznine sahip olmaktır.

Malta Cumhuriyeti’nde bazı sektörlerde açık olması nedeni ile bu alanda çalışan kişilerin başvuruları sırasında daha fazla şansa sahip oldukları görülmektedir. Bilgi teknolojilerinin günümüzde yaygın olarak kullanılmasına bağlı olarak bu alanda oluşan ihtiyaç oldukça fazladır.

Aynı zamanda finansal alanda da kalifiye çalışana ihtiyaç duyulur. Bundan dolayı da bu alanlarda çalışacak nitelikli kişiler açısından oturma izni alma şansı daha yüksek olur.

Serbest Meslek Sahipleri Malta Oturum İzni Nasıl Alınır?

Malta’da oturma izni almak isteyen bireylerin çeşitli şartları sağlaması gerekirken serbest meslek sahipleri için de bazı kaideler geçerlidir. Serbest Meslek Sahipleri Malta Oturum İzni Nasıl Alınır? Bu tarz bir çalışma yürütenler tarafından merak edilir.

Serbest meslek sahibi olan kişiler öncelikle çalışma izni almak zorundadır ve ardından da çalışma iznini aldığı tarihten itibaren asgari olarak 10.000 Euro değerinde sermaye harcaması yapmakla yükümlüdür. Sermaye harcaması olarak adlandırılan meblağın içeriği iş amaçlı kullanılan sabit varlıklar olmak zorundadır.

Serbest meslek sahiplerinin taşınmaz mallar ya da fabrika gibi ticari değerlere sahip olması gerekir. İş sahiplerinin kuruluş aşamasından sonra 18 ay içerisinde en az 3 Malta vatandaşını istihdam etmesi zorunludur. Bunun yanı sıra Malta vatandaşları dışında bu çalışanlar Avrupa Birliği ya da İsviçre vatandaşı da olabilmektedir.

Malta Nova bir Nova Group Holding iştirakidir.

Call Now ButtonHemen Ara